BAS IN DE KLAS

Thuis

64 taal- en rekenspelletjes voor op de tablet of computer

Bas in de Klas is ontwikkeld voor kinderen in de leeftijd van vier tot zeven jaar. Het programma richt zich voornamelijk op de stimulering van de taalontwikkeling in de fase van de beginnende geletterdheid. De spellendozen bestaan uit 32 taalspelletjes en 32 rekenspelletjes.

De spelletjes kunnen op de tablet en op de computer gespeeld worden.

ALLES OVER TAAL

Stimulering van de taalontwikkeling

Het onderdeel taal is ontwikkeld voor kinderen in de leeftijd van vier tot zeven jaar. Het programma richt zich voornamelijk op de stimulering van de taalontwikkeling in de fase van de beginnende geletterdheid.
Het taalaanbod in Bas in de klas is boeiend, relevant en concreet. Het is in eerste instantie gericht op het hier-en-nu en gaat uit van spelsituaties. Voor oudere kinderen is een zekere abstractie aangebracht. In de gele, rode en blauwe doos wordt bij de meeste oefeningen de passieve taalontwikkeling (onder andere de woordenschat) gestimuleerd. Het programma is ook interactief, met name wat betreft het element ‘betekenisvol leren’. Dat wil zeggen dat het programma aanspraak maakt op de intrinsieke motivatie van kinderen en dat er rekening gehouden is met de natuurlijke leefsituatie van kindere

ALLES OVER REKENEN

Stimulering van het getalbegrip

Het onderdeel rekenen is ontwikkeld voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar. Het programma richt zich op de stimulering van het getalbegrip van het jonge kind.

Het programma is opgebouwd rond een kast met vier laden: de gele, de rode, de blauwe en de groene la. Iedere kleur staat voor het stimuleren van een andere vaardigheid. Meten, de tijd, basisvaardigheden tellen, omgaan met hoeveelheden, meetkunde en verhoudingen. Er zijn ook allerlei doe- en luisterspelletjes waarbij tellen aan de orde komt.

Vol leuke spelletjes en oefeningen met Bas in de hoofdrol.

Tip voor thuis!

Wij bieden Bas in de klas voor thuis tijdelijk gratis aan om ouders en kinderen te voorzien van leuke en leerzame reken- en taalspelletjes.

E-mail: thuis@basindeklas.nl
Wachtwoord: PromotieBIDK!

Meer weten over Bas in de klas

Contact

Algemene vragen

Heeft u een algemene vraag? neem dan contact op met de afdeling educatief van Royal Jongbloed via het nummer: (088) 326 33 99.

Technische vragen

Heeft u een vraag of problemen met de omgeving, dan kunt u een mail sturen via het contactformulier of contact opnemen via (088) 326 33 62 Elke werkdag bereikbaar van 08:30 uur t/m 16:00 uur.